Adres
ul. Relaksowa 18a/1
20- 819 Lublin
Godziny otwarcia
Pon- Pt: 8:00 - 16:00
Kaczorowska Anna - Kancelaria Adwokacka

adw. Anna Kaczorowska

Adwokat

Życiorys

adw. Anna Kaczorowska – studia prawnicze ukończyła w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizując się w zakresie prawa karnego. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność karna za przestępstwo dzieciobójstwa (art. 149 k.k.)” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie, gdzie w latach 2010-2011 r. była zatrudniona jako protokolant, kolejno w: IX, VI, VII oraz IV Wydziale. W 2015 roku ukończyła aplikację adwokacką oraz została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Lubelską Izbę Adwokacką. Od ponad pięciu lat aktywnie uczestniczy w lubelskim rynku usług prawniczych, specjalizując się w prawie gospodarczym, rodzinnym, rzeczowym i karnym. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywa uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych, w tym m. in.: w zakresie wyceny nieruchomości oraz poradnictwa obywatelskiego. Od 2016 roku stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności „Bona Fides” w Lublinie, zaś od 2020 roku również z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.