Adres
ul. Relaksowa 18a/1
20- 819 Lublin
Godziny otwarcia
Pon- Pt: 8:00 - 16:00

Oferta

Oferta kancelarii

Adwokat Anna Kaczorowska - Kancelaria Adwokacka Lublin

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju, na każdym etapie postępowania, przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Adwokat Anna Kaczorowska udziela indywidualnych porad prawnych, jak również sporządza na potrzeby klienta kompleksowe opinie prawne.

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i reprezentację w następujących rodzajach spraw:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze: rozwody, separacje, alimenty, kwestie związane z władzą rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi, ubezwłasnowolnienie, unieważnienie małżeństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, ustanowienie opieki/kurateli, uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • prawo karne: reprezentacja osób podejrzanych i oskarżonych (obwinionych), jak również pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia, przestępstwa oraz wykroczenia i przestępstwa skarbowe;
  • prawo karne wykonawcze: odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, zgoda na tzw. „blokadę alkoholową”;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia: odszkodowania, renty, zadośćuczynienia za wypadki samochodowe, przy pracy i w rolnictwie, potrącenie pieszego bądź rowerzysty, a także za śmierć osoby bliskiej;
  • prawo rzeczowe: zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, podział majątku wspólnego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, ustanowienie oraz zasiedzenie służebności;
  • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, sprawy o dział spadku, sprawy o wykonanie zapisu, podważenie testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku;
  • prawo gospodarcze: kompleksowa obsługa przedsiębiorców, kompleksowe prowadzenie windykacji od „wezwań do zapłaty”, poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego oraz rejestracja i dokonywanie zmian w KRS.
  • prawo cywilne

Wymieniony powyżej katalog ma przykładowy charakter, w celu potwierdzenia możliwości zlecenia sprawy spoza tego katalogu, proszę o kontakt z Kancelarią.

Potrzebujesz pomocy?

Nie czekaj! Sprawy same się nie rozwiążą! Zadzwoń: 793 722 773

kancelaria@adwokatkaczorowska.pl
·  Pon – Pt 08:00-16:00
 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od rodzaju oraz stopnia skomplikowania powierzonej sprawy. Każde honorarium ustalane jest z klientem indywidualnie, przy uwzględnieniu takich okoliczności jak: konieczność prowadzenia sprawy wyjazdowej, krótki termin realizacji usługi bądź działania pod presją czasu oraz z uwzględnieniem innych zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie niezbędnego dla wykonania zlecenia nakładu pracy. Stawki wyjściowe przyjmowane są posiłkowo w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W zależności od woli klienta możliwe jest obranie różnych metod wynagradzania oraz sposobów i terminów płatności. Przy sprawach sądowych zasadą jest przyjmowanie zlecenia jedynie do konkretnej instancji, co pozwala elastycznie kształtować współpracę między stronami i nie obliguje klienta do zapłaty z góry za ewentualne postępowanie odwoławcze. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również rozbicie należnego honorarium na raty. Na życzenie klientów wystawiam faktury VAT.

Zespół Kancelarii Adwokackiej w Lublinie